Mise en Place Algemeen

Waarom Mise en Place?

Kwaliteit, verbondenheid, dienstbaarheid en integer samenwerken is verweven in het DNA van Mise en Place. Wij zijn dé partner voor alle personele vraagstukken binnen de hospitality. Onze relaties, oftewel opdrachtgevers, kiezen voor de dienstverlening van Mise en Place omdat wij niet alleen voorzien in goed getraind horecapersoneel, maar ook de complete organisatie op ons kunnen nemen; van vervoer tot kleding. Daarnaast zijn voor alle Mise en Place uitzendkrachten (jobpers) en al onze opdrachtgevers de medewerkers op de vestiging het centrale aanspreekpunt. Wel zo makkelijk en vertrouwd.

Hoe garandeert Mise en Place 100% levering?

Omdat Mise en Place overal in Nederland vertegenwoordigd is, kunnen wij altijd passend horecapersoneel bieden. Per vestiging houden wij bovendien een percentage overcapaciteit aan zodat wij altijd vakbekwame en gemotiveerde horecakrachten kunnen blijven bieden.

Hoe zorgt Mise en Place voor uniformiteit?

Alle Mise en Place medewerkers doorlopen een aantal gespecialiseerde en intensieve trainingsprogramma’s, die in eigen beheer worden gegeven op onze Mise en Place Academy. Voor een uniforme uitstraling hebben al onze uitzendkrachten een Mise en Place kledingpakket.

Wat zijn de verschillende functieprofielen binnen Mise en Place?

Bij Mise en Place kennen we drie functieprofielen.

Jobper 

Een jobpber heeft op onze Mise en Place Academy een gastvrijheids-, technieken- en bar/taptraining succesvol afgerond.

Jobcoach 

Een jobcoach is een jobper die is geselecteerd om een verdiepingstraject te volgen. De jobcoach begeleidt de nieuwe jobpers voor, tijdens en na de job om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen bieden.

Projectmanager 

Na 1.000 uur ervaring kan een jobcoach doorgroeien naar projectmanager. Na een intensief trainingstraject van drie tot zes maanden kan een projectmanager ingezet worden bij de opdrachtgever voor de totale coördinatie van een project.

Horecapersoneel van Mise en Place

Welke documenten moet ik aanleveren om tot uitvraag over te kunnen gaan?

Wij hebben een volledig ingevulde en ondertekende relatiekaart nodig, een uittreksel KvK en (afhankelijk van de betaalwijze) een ondertekend SEPA formulier. Deze documenten ontvangt u van uw relatiemanager na een eerste kennismaking.

Wat betekent de S.P.O.C voor mij als relatie?

Naast een 24/7 mogelijkheid tot contact, wordt er bij Mise en Place gewerkt met een “Single Point Of Contact”. Eén contactpersoon voor al uw vragen en opmerkingen zodat alle projecten zo efficiënt mogelijk verlopen.

Wat betekent het ABU lidmaatschap voor mij als relatie?

ABU leden voldoen gecontroleerd aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Bij ABU-leden zijn kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid dus geborgd.

Heeft mijn CAO invloed op het tarief?

Met de invoering van de inlenersbeloning, verschilt het per CAO wat voor tarief u krijgt. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van uw bedrijf.

Wat in geval van een last-minute aanvraag?

In geval van een last minute aanvraag zal geïnventariseerd worden vanuit welke dichtstbijzijnde vestiging er aan uw vraag kan worden voldaan. U wordt vooraf geïnformeerd of er een last minute tarief berekend zal worden.

Hoe berekent Mise en Place zijn reiskosten?

In de steden met een Mise en Place vestiging zijn de reiskosten inbegrepen in het tarief. Daarbuiten geldt 15 minuten reistijd per 30 kilometer met een maximum van 1 uur. Oftewel, is de dichtstbijzijnde vestiging op 90 kilometer wordt er per medewerker 3 kwartier doorbelast. Per ingezette auto, afhankelijk van de locatie, worden kosten doorberekend. Parkeerkosten worden 1 op 1 doorbelast.

Welke trainingen krijgen de medewerkers van Mise en Place?

Alle uitzendkrachten volgen minimaal 3 trainingen op onze Mise en Place Academy;

De eerste training is een gastvrijheidstraining.
Deze training volgen de uitzendkrachten direct na inschrijving bij Mise en Place. In deze training wordt geleerd wat gastvrijheid is en hoe zij de verwachtingen van de gast kunnen overtreffen. Voordat een uitzendkracht aan de slag gaat moet deze training succesvol zijn afgerond.

De tweede training is een techniekentraining.
Deze training wordt altijd binnen een week na de eerste training gegeven en richt zich op het ervaren raken met veel voorkomende handelingen. Zodra deze training is afgerond kan gestart worden met werken voor Mise en Place.

De derde training is een bartraining.
Deze training vindt plaats na ongeveer 8 weken en richt zich op het ervaren worden met alle aspecten van barwerkzaamheden. Dit laatste trainingsdeel wordt afgesloten met evaluatie over alle eerdere trainingen.

Hoe werkt bij Mise en Place de urenregistratie en facturatie?

De jobpers vullen zelf de gewerkte uren in, die vervolgens geaccordeerd worden opgestuurd naar de Mise en Place vestiging om daar verwerkt te worden.

Hoe gaat Mise en Place om met ziekmeldingen?

Zieke medewerkers zijn verplicht dit zo snel mogelijk te melden zodat vervanging kan worden ingepland.

Kan ik zomaar een uitvraag annuleren?

Een project kan gedeeltelijk of in zijn geheel geannuleerd worden. Hierover is een artikel opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Moet ik altijd met 1 vestiging werken?

Het gemak van een one-stop-shop is dat u 1 aanspreekpunt heeft voor alle mogelijke vragen. Ook als uw projecten  in meerdere steden lopen, werken wij met 1 contactpersoon.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

De tarieven binnen Mise en Place zijn opgebouwd met als basis de lonen en toeslagen uit de door de opdrachtgever gehanteerde CAO. Hieraan worden verlonings-, opleidings-, wervings- en kantoorkosten toegevoegd. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van samenwerking tussen de opdrachtgever en Mise en Place, de periode waarin Mise en Place wordt ingezet en de impact die het aantal gewenste uitzendkrachten heeft op de planning van Mise en Place. Tenslotte kan er een korting op het tarief worden verleend wanneer de samenwerking een strategisch of marketing belang heeft.

Wat is de Mise en Place Academy?

Binnen de Mise en Place Academy kennen we 3 pijlers. Kennis ontwikkelen, cultuur bouwen en kwaliteit verbeteren zodat al onze mensen hun taken optimaal kunnen uitvoeren. Op de Mise en Place Academy wordt niet alleen getraind op functionele vaardigheden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke groei en het ontwikkelen van een dienstbare basishouding.