Deze pagina is voor het laatst aangepast in juli 2018.

Wij zijn er van bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit Privacy Statement laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de website van Mise en Place Nederland B.V. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Mise en Place Nederland B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Mise en Place Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Beheer
Het beheer van deze website valt onder Mise en Place Nederland B.V.

Contactgegevens:

Mise en Place Nederland B.V.
Jeruzalemweg 2
6222 NG Maastricht
KvK: 52969401

2. Doeleinden
2.a Mise en Place Nederland B.V. verzamelt en/of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij uw toestemming hiertoe van tevoren is verkregen.
2.b Mise en Place Nederland B.V. verzamelt uw gegevens met als doeleinde het verbeteren van de website. Deze gegevens bestaan uit het volgen van de door jou gevolgde stappen tijdens het bezoek van de website.
2.c Mise en Place Nederland B.V. verzamelt de gegevens die jij invult op de websiteformulieren om je in te schrijven. Deze gegevens zullen gebruikt worden om contact met jou op te nemen betreffende de inschrijving. Daarnaast worden de door jou ingevulde gegevens, zoals jouw e-mailadres, opgeslagen in de database van Mise en Place Nederland B.V. om jou in de toekomst te benaderen over jobs die wellicht interessant voor je kunnen zijn, mits jij hiermee akkoord bent gegaan ten tijde van de inschrijving.
2.d De gegeven informatie zal, in beginsel, niet met derden worden gedeeld. Informatie kan echter wel intern gedeeld worden, hieronder vallen ook de aan Mise en Place Nederland B.V. gelieerde ondernemingen. De werknemers van Mise en Place Nederland B.V. en de gelieerde ondernemingen zijn echter verplicht jouw gegevens als vertrouwelijk te behandelen.
2.e Als jij de persoonsgegevens die Mise en Place Nederland B.V. voor jou verwerkt wilt inzien, wijzigen of verwijderen kunt je contact met ons op nemen, ten einde een verzoek hiertoe in te dienen.
2.f Mise en Place Nederland B.V. werkt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zullen te allen tijde worden nageleefd. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

3. Beveiliging
3.a Mise en Place Nederland B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van de verzamelde gegevens. Deze worden op de eigen beveiligde servers van Mise en Place Nederland B.V. opgeslagen.
3.b Mise en Place Nederland B.V. heeft deze website beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden beveiligd met een SSL beveiliging. Een SSL beveiliging heeft als doel de pagina’s waar men persoonsgegevens invoert te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik van derden.

4. Cookies
4.a Mise en Place Nederland B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van deze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op jouw apparaat geplaatst kunnen worden. In zo’n cookie wordt informatie van jou, zoals bepaalde voorkeuren, opgeslagen. Daardoor kan de Mise en Place-website jou bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je hoeft niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de website gebruiksvriendelijker.
4.b Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan dient te worden. Je kunt jouw browser dusdanig instellen dat deze het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Voor alle overige websites wordt het plaatsen dientengevolge verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste moderne browsers geboden.
4.c Cookies kunnen te allen tijde van een computer worden verwijderd, via jouw browser.

5. Sollicitaties
5.a Indien je solliciteert op een van de functies bij Mise en Place Nederland B.V. via de website https://careers.miseenplace.eu/ worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt. Overeenkomstig de wetgeving is de bewaartermijn 4 weken, tenzij je expliciet toestemming gegeven hebt jouw gegevens in ons bestand te bewaren. In dat geval zullen de gegevens maximaal 1 jaar bewaard worden.
5.b Mise en Place Nederland B.V. zal de sollicitatie gegevens uitsluitend gebruiken om een verantwoord, efficiënt en effectief wervings- en selectieproces mogelijk te maken.

6. Koppelingen
Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Mise en Place Nederland B.V. de inhoud van de gekoppelde websites goedkeurt of onderschrijft. Mise en Place Nederland B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de gekoppelde website of links naar andere websites, welke zich op de gekoppelde websites bevinden.

7. Vragen & feedback
In het geval van vragen over dit Privacy Statement kun je terecht bij Mise en Place Nederland B.V., afdeling Legal – privacy. Je kunt deze afdeling van Mise en Place Nederland B.V. bereiken via e-mailadres privacy@miseenplace.eu of je kunt bellen naar +3143 – 2051040.
Contact us to receive this Privacy Statement in English.

8. Wijzigingen
Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Mise en Place Nederland B.V. is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging binnen de werkomgeving is daarvoor voldoende. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te melden via onderstaand formulier.

Via onderstaand contactformulier kun je ook een informatieverzoek indienen zoals dat recht aan jou wordt toegekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het contactformulier kan eveneens gebruikt worden om een beveiligingslek te melden.

And now we are friends we can ask each other anything.

Vacatures

Any questions? Drop them here!